Arkivversion :

Stadsmiljöförvaltningens utbildningar i säkerhetstjänst

Nedan ser du kursdatum för våra TRI-utbildningar. Anmälan behövs minst fyra veckor innan kursstart. Avgift för kurslokal debiteras om avbokning inte skett senast 15 dagar innan kursstart.

TRI Grundkurs samt vidareutbildning säkerhetsledare

Tänk på att läkarintyg och drogtest ska vara inlämnat 1 vecka innan kursstart. Max 15 deltagare
Glöm inte att meddela vid anmälan om ni önskar praktik för observatör och/eller bevakare.

 • Anmälan behövs minst fyra veckor innan kurstillfället.
 • Anmälan skickas till Spårutbildning (sparutbildning@stadsmiljo.goteborg.se). Ange Namn, datum för kurstillfället, om deltagaren ska bli säkerhetsman eller säkerhetsledare samt faktureringsuppgifter. Anges inga uppgifter skickas fakturan till företagets senast använda faktureringsadress samt märkning.
 • Praktik för bevakare och observatör skickas med anmälan. Praktik planeras när deltagaren har godkänt resultat på grundkursen (säkerhetsman) samt att intyg för läkarundersökning och drogtest lämnats in
 • Avbokning – Avgift för lokal debiteras om avbokning inte skett senast 15 dagar innan kursstart.
 • Bekräftelse om plats kommer i separat kalenderkallelse. Anmälningarna registreras i datumordning då de kommit in.
Våren 2024
12-15 februari max 15 pers
11-14 mars max 15 pers
8-11 April max 15 pers
13-16 Maj max 15 pers

Riktpris: Säkerhetsman 5 000 kronor, Säkerhetsledare 8 000 kronor

Observatör och bevakare

Datum för praktik bokas vid godkänd grundkurs och att läkarintyg/drogtest är inlämnat Praktik 4 timmar. Anmäls när anmälan till grundkursen görs.
Riktpris: 3 000 kr observatör/bevakare, 1 500 kr observatör.
Vi försöker om möjligt samordna så att två personer gör praktik samtidigt

TRI repetition

Max 15 deltagare

 • Anmälan behövs minst fyra veckor innan repetitionstillfället.
 • Anmälan skickas till Spårutbildning (sparutbildning@stadsmiljo.goteborg.se). Ange Namn, SL/SM nummer, e-post, datum för repetitionstillfället samt faktureringsuppgifter. Anges inga uppgifter skickas fakturan till företagets senast använda faktureringsadress samt märkning.
 • Avbokning – Avgift för lokal debiteras om avbokning inte skett senast 15 dagar innan kursstart.
 • Bekräftelse om plats kommer i separat kalenderkallelse. Anmälningarna registreras i datumordning då de kommit in.
 • Kostnad 3 000 kr
Datum tillfällen TRI-repetition

Nytt för i år är att de som har behörighet Säkerhetsman/Säkerhetsledare och fordonsförare går vid ett tillfälle se datum för den kombinerade repetitionen under TRI-repetition inklusive TRI-AFrep

December
06/12, max 15 pers
12/12, max 12 pers
Januari Februari Mars
10/1, max 15 pers 20/2, max 15 pers 5/3, max 15 pers
16/1, max 15 pers 27/2, max 15 pers 6/3, max 15 pers
24/1, max 15 pers 29/2, max 15 pers 19/3, max 15 pers
25/3, max 15 pers
27/3, max 15 pers

 

Datum tillfällen TRI-repetition + TRI-AF repetition

OBS! För de som har behörighet säkerhetsman/säkerhetsledare samt fordonsförare

Januari Februari Mars
18/1, max 15 pers 28/2, max 15 pers 20/3, max 15 pers
Riktpris: 3 000 kronor

 

TRI AF-grundkurs (fordonsförare)

 • Mejla intresseanmälan till sparutbildning@stadsmiljo.goteborg.se
 • Uppkörning planeras när handhavandeintyget är inlämnat. Önskas andra datum hör av dig så försöker vi hitta ett som passar er.

Kontakta Anna Larsson, anna.larsson@stadsmiljo.goteborg.se, stadsmiljöförvaltningen för pris

Köruppföljning

 • Förslag på tider skickas ut till kontaktperson. För att tiden ska gälla behöver ni bekräfta att den fungerar för er.

Riktpris: 3 000 kronor

Vistas i spår, Avstängt spår med flera kurser

Kontakta Anna Larsson, stadsmiljöförvaltningen för kursupplägg och pris. För dessa kurser behöver vi få in en förfrågan senast tre veckor innan ni önskar ha den.

Kontaktperson

Saknar ert företag kontaktperson eller vill ni byta. Kontakta Anna Larsson, anna.larsson@stadsmiljo.goteborg.se, för att boka tid för genomgång av kontaktpersonsarbetsuppgifter.

Anmälan

Tänk på att ska du gå/anmäla till grundkurs ska Läkarintyg och drogtest skickas in senast 1 vecka innan kursstart!

Länk till anmälan kommer inom kort!

Har du några frågor om anmälan kontakta Anna Larsson, Koordinator spår, anna.larsson@stadsmiljo.goteborg.se har du frågor om utbildningarna kontakta Charlotte Pedersen, utbildningsansvarig spår, charlotte.pedersen@stadsmiljo.goteborg.se

 

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Dokument