Arkivversion :

Trafikkontorets utbildningar i säkerhetstjänst

Nedan ser du kursdatum för våra TRI-utbildningar hösten 2020 samt repetitionstillfällen vintern 2021. Anmälan behövs minst två veckor innan kursstart. Kursavgift debiteras om avbokning inte skett senast en vecka innan kursstart.

TRI Grundkurs samt vidareutbildning säkerhetsledare

Vid färre än 6 deltagare två veckor innan kursstart ställs kurstillfället in. Max 12 deltagare
Tänk på att läkarintyg och drogtest ska vara inlämnat 1 vecka innan kursstart.

2021
 •  19-22 april
 •  17-20 maj

Riktpris: Säkerhetsman 8 500 kronor, Säkerhetsledare 13 500 kronor

Observatör och bevakare

Datum för praktik bokas vid godkänd grundkurs och att läkarintyg/drogtest är inlämnat Praktik 4 timmar Riktpris: 3 000 kr per person vid två personer, 6 000 kr för en person. Vi försöker om möjligt samordna så att två personer gör praktik samtidigt

TRI repetition

Vid färre än 6 deltagare två veckor innan kursstart ställs repetitionstillfället in.

Max 12 deltagare

Riktpris: 3 000 kronor

Februari
2/2 – fullt, 16/2 – fullt, 23/2 – fullt, 25/2 – fullt

Mars
9/3 – fullt, 16/3 – 12 platser, 18/3 fullt, 23/3 – fullt, 25/3 – 3 platser

TRI AF-grundkurs

 • Mejla intresseanmälan till sparsakerhet@trafikkontoret.goteborg.se
 • Uppkörning planeras när handhavandeintyget är inlämnat. Önskas andra datum hör av dig så försöker vi hitta ett som passar er.

Kontakta Anna Larsson, anna.larsson@trafikkontoret.goteborg.se, trafikkontoret för pris

 

TRI AF-repetition

Vid färre än 6 deltagare två veckor innan kursstart ställs repetitionstillfället in. Max 12 deltagare

 • 11 mars

Riktpris: 3 000 kronor

Köruppföljning

 • Förslag på tider skickas ut till kontaktperson. För att tiden ska gälla behöver ni bekräfta att den fungerar för er.

Riktpris: 1 500 kronor

Vistas i spår, Avstängt spår med flera kurser

Kontakta Anna Larsson, trafikkontoret för kursupplägg och pris. För dessa kurser behöver vi få in en förfrågan senast tre veckor innan ni önskar ha den.

Kontaktperson

Saknar ert företag kontaktperson eller vill ni byta. Kontakta Anna Larsson, anna.larsson@trafikkontoret.goteborg.se, för att boka tid för genomgång av kontaktpersonsarbetsuppgifter.

Anmälan

Anmälan görs till sparsakerhet@trafikkontoret.goteborg.se. För att anmälan ska vara giltigt behövs följande uppgifter. Ska du gå grundkurs ska Läkarintyg och drogtest skickas in 1 vecka innan kursstart

 • Ange vilken kurs/repetition och kursdatum du anmäler till samt:
 • Namn på deltagaren
 • Personnummer
 • Privat telefonnummer
 • Faktureringadress, postadress eller e-faktura uppge GLN-kod samt vilken VAN-operatör ni har. Vi skickar inte faktura via e-post
 • Organisationsnummer
 • E-postadress
 • Jobbtelefonnummer
 • Kontaktperson

För TRI-grund anmäl om du ska bli säkerhetsman eller säkerhetsledare samt om du ska ha praktik för bevakare och/eller observatör   Har du några frågor kontakta Anna Larsson, Administratör spår, anna.larsson@trafikkontoret.goteborg.se