Arkivversion :

SoftPrio används i Göteborgs spåranläggning sedan 2019. Systemet är utvecklat av trafikkontoret vid Göteborgs stad och styr den icke säkerhetskritiska delen av spåranläggningens växlar. Spårvagnarnas position detekteras med RFID-taggar i marken och kommunikation mellan vagn och apparatrum sker via radio. Ett centralsystem möjliggör övervakning av en mängd funktioner. Tekniken används även till andra ändamål som styrning av kollektivtrafikens trafiksignaler, positionering i depåer, värmning av spårvagnsväxlar samt övervakning av energiförbrukning i spåranläggningen, etc.

Idag hanterar SoftPrio-systemet ca 1.770 RFID-taggar, 259 spårvagnar (inkl. arbetsfordon) och 105 elektriskt styrda motväxlar (inkl. depå) i en spåranläggning som uppgår till ca 170 km.

Du hittar mer information om SoftPrio-systemet i länkarna uppe till höger.

 

Automatiskt förval

Under 2021 utvecklar trafikkontoret förarassistansfunktionen Automatiskt Förval som baseras på SoftPrio-tekniken. Systemet skickar automatiskt växelbesked och besked till kollektivtrafiksignaler beroende på vagnens utsättningar och turer.

 

 

RFID-taggar

 

SoftPrio-systemet är utrustat med passiva RFID-taggar som placerats i marken mellan rälerna i spårvagnsspåret. En passiv RFID-tagg har vare sig batterier eller annan strömtillförsel. Varje RFID-tagg är programmerad med en unik information. Beroende på taggens programmering kommer anläggningssystemet utföra rätt typ av aktivitet, t.ex. begära ändring av en växels läge.
Informationen i RFID-taggen överförs till spårvagnssystemet när en spårvagn med RFID-läsare passerar över RFID-taggen